Leie av lokalet

Verdens beste stasjon har en sal på 41 kvadratmeter, med tilhørende toalett, dusj og kjøkken. Dette er mulig å leie både dagtid og kveldstid, hverdager og helg.
Om du ønsker øvingslokale, kurs, konferanser eller noe annet, er det bare å ta kontakt på kontakt@verdensbestestasjon.no.

skansen inne