Skansen stasjon

Skansen jernbanestasjon ligger på Ila i Trondheim, og ble bygget en gang på slutten av 1800 tallet.

Toget stopper fortsatt på holdeplassen.

I 2011 ble Skansen jernbanestasjon totalrenovert,og i løpet av samme høst flyttet Rohde Aass Produksjoner sin virksomhet inn på stasjonen.
Med formål om å skape en arena for utvikling, nyskaping, produksjon og visning av profesjonell scenekunst for barn, fikk stasjonen navnet

Skansen – Verdens Beste Stasjon

I tillegg til Barnefilmklubbens faste filmvisninger, er det konserter, seminarer, workshops og små forestillinger her.